Een helpende hand als particulier onderzoeker met de juiste opleiding

Werken bij een recherche bureau gaat niet zomaar. Hiervoor moet je namelijk de juiste vooropleiding voor hebben gedaan. Doordat je bij een recherche bureau te maken krijgt met waardevolle en serieuze opdrachten om mensen te helpen, is het van hoog belang dat hiervoor over de juiste theoretische kennis en regelgeving beschikt. Daarnaast zijn vaardigheden zoals het afnemen van interviews en rechercheren ook van hoog belang. Is het jouw passie om je aan te sluiten bij een recherche bureau? Dan is het volgen van een opleiding particulier onderzoeken, waar je moet beginnen. Hier lees je onder andere wat deze opleiding inhoudt en hoe deze jou voorbereid op het beroep als onderzoeker bij een recherche bureau.

Waarom deze opleiding volgen?

Een onderzoeker uit een recherche bureau voert onderzoeken uit om mensen te helpen van wie hun recht zijn aangetast. Hierbij kun je denken aan situaties zoals diefstal, concurrentiebeding of online bedreigingen. Zoals al eerder werd vernoemd, kan niet iedereen zomaar werken als onderzoeker bij een recherche bureau. Hiervoor moet namelijk eerst een wettelijk erkend diploma halen, voordat je aan de slag kan als particulier onderzoeker. Zo’n diploma kun je halen door een opleiding particulier onderzoeker te volgen. Voor het volgen van een opleiding particulier onderzoeker zijn geen vooropleidingseisen.

Opleiding als particulier onderzoeker

De inhoud van de opleiding

Tijdens het volgen van een opleiding particulier onderzoek leer je om discreet onderzoek te doen. Als onderzoeker zal te maken krijgen met verschillende situaties, waarin je gebruik zal moeten maken van verschillende soorten onderzoeksmethoden. Tijdens de opleiding doe zowel theoretische kennis op, als het uitvoeren van praktische onderdelen om jouw opgedane kennis op de proef te stellen. Zo leer je onder andere hoe je aan de hand van de vraag van de opdrachtgever en succesvol onderzoek opstelt en uitvoert. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld forensisch onderzoek doen, de uitgangspunten van onderzoek doen en de manier van omgaan met privacy van betrokken partijen. Tijdens de praktische onderdelen voer je onder andere forensisch onderzoek, observering en interviews uit.

Sluit de opleiding af met een examen

Aan het einde van de opleiding rond je deze af met het afleggen van een officieel SVPB-examen Particulier Onderzoeker. Ter voorbereiding op het examen kun je tijdens de opleiding gebruik maken van oefenexamens, die focussen op de belangrijke onderdelen van het examen. Het examen bestaat uit vragen over de basiskennis van particulier onderzoek doen, wettelijke kaders van particulier onderzoek en rapportages van diverse onderzoeksmethodes. Wanneer je het SVPB-examen behaald, ontvang je een wettelijk erkend diploma en kun je te werk gaan als particulier onderzoeker bij een recherche bureau.

Houd je te allen tijde aan de regels

Als onderzoeker van een recherche bureau is het belangrijk dat alle werkzaamheden binnen de kaders van de wet plaatsvinden. Uiteraard leer je tijdens het volgen van de opleiding particulier onderzoekers precies welke regels er gelden voor onder andere het verzamelen van informatie en het toepassen van diverse onderzoeksmethodes. Het is belangrijk dat je te allen tijde volgens de vastgestelde regels te werk gaat, zodat je het beste kunt blijven bieden voor de belangen en rechten van alle betrokken partijen.